OM MERISE McDOWALL

Jeg er Merise McDowall, og det er min passion at hjælpe dig til spirituelle kvantespring langt ind i 5. dimension, så du træffer sjælsbevidste valg og kan slippe din superpower fri i din virksomhed.

Din superpower er præcis dér, hvor din største passion, dit største talent, din største kompetence og din største smerte mødes med din løsning på din smerte og din erfaring. At vide, hvad din superpower er, er altafgørende for din succes, fordi her er du 100 % unik og umulig at kopiere. Selvom det lyder simpelt, så er det at finde din superpower nok den sværeste del af dit virke.

Min superpower er at nå universbevidsthed øjeblikkeligt og at kunne åbne et felt til universbevidsthed for andre, så de kan tage spirituelle kvantespring i deres business. I tilstanden af universbevidsthed ser jeg tydeligt dig og dine energetiske forbindelser, og jeg kanaliserer den vibration og information, du har brug for, så din superpower lander i dig hurtigt, uden tvivl og med en fantastisk følelse af flow og lethed.

I tilstanden af universbevidsthed ER man.

5. dimension er groft sagt broen mellem den almindelige fysiske verden (3. dimension) og niveauet af universbevidsthed, og når du træder ind i den 5. dimension, vil du først foretage en masse vandring mellem denne og 3. dimension. Som du udvikler dig, vil din vandring udvides til universbevidstheden.

Denne rejse op i vibration kaldes også ascension (opstigning), og det er en udvikling, der aldrig stopper.

Min passion kommer fra et oprigtigt ønske om at gøre verden til et bedre sted for alle - dyr som mennesker - og det ønske er jeg født med. Ønsket er derfor min vision for denne inkarnation, og min mission, altså måden jeg manifesterer min vision, er at løfte selvstændige business-kvinder langt op i vibration til både 5. dimension og videre til universbevidsthed.

Kender du til MVV (mission, vision og værdigrundlag), som er et vigtigt redskab inden for virksomhedskommunikation, så venter du sikkert på, at jeg afslører min vigtigste kerneværdi. Den får du her: frihed.

Frihed er grunden, til at jeg har valgt at hjælpe selvstændige til ascension. De kan opnå en fantastisk grad af frihed, og det er vigtigt, når de slipper deres superpower fri til gavn for andre.

Når jeg hjælper bare én selvstændig til at slippe sin superpower fri i sin virksomhed, så påvirker hun rigtig mange mennesker til en højere vibration, som igen påvirker deres omgivelser positivt. På den måde sætter vi sammen mange positive ringe i vandet til gavn for verden.

MIN DEPRESSION VISTE MIG VEJEN


Som barn og teenager var jeg ”tilpasset”. Jeg prøvede at passe mig til, så jeg ikke gjorde nogen vred eller ked af det. Jeg boede i et snævert bur af angst og turde næsten ikke bevæge mig af frygt for konsekvenserne.

Måske ikke så underligt set i bakspejlet, så begyndte jeg at lide af depression, da jeg var omkring 14 år. Hverken jeg eller min familie var dengang klar over, at det var depression; vi gik vel ud fra, at det var hormonelt betinget, så der blev ikke gjort noget ved det.

Mit liv blev mørkere og mørkere, og meningen med det forsvandt. Jeg følte mig som en tom og meningsløs skal og var stadig ikke klar over, at jeg var havnet i en meget svær klinisk depression.

Tvunget til at finde bare den mindste smule mening med livet (alternativet var døden) begyndte jeg som teenager at søge dybt, både i mig selv og i eksistentielle emner. Det var ligesom et kald, der kom indefra.

Fra at være troende kristen gik jeg over i ateismen og satte spørgsmålstegn ved alt, og min nysgerrighed (som i øvrigt var en af hovedårsagerne, til at jeg valgte livet) ledte mig ad spændende veje udi den spirituelle verden.

Gennem årtier søgte, læste og uddannede jeg mig, før det gik op for mig, at ægte livsglæde handler om at følge sit hjerte. Og det kan man kun, når man kender sig selv.

Over årene havde jeg bl.a. uddannet mig til krystalhealer, journalist og virksomhedskommunikatør, og med min åbning "opad til" blev jeg ledt ud af min depression via veje og omveje, som jeg nu har dissekeret og komprimeret til brugbare værktøjer og metoder til gavn for andre.

Hele processen - altså de mange år med depression, søgen og finden - hev mig igennem de lavere emotioner og mit lavere selv, og jeg fandt frem til mit højere selv og højere bevidsthed.

I takt med at jeg efterlevede min intuition og mit hjerte, øgede jeg min vibration og blev mere og mere tillidsstyret fremfor frygtstyret og trådte ind i 5. dimension og videre. Udviklingen stopper aldrig - det kaldes også ascension, dvs. opstigning.

Nu hjælper jeg andre med bevidst ascension, så de kan tage rejsen gennem højere bevidsthed til 5. dimension og slippe deres superpower fri i deres virksomhed - til gavn for hele verden.
HVORFOR JEG VIL HJÆLPE DIG


Behovet for mennesker med så høje vibrationer, at de er strålende lys, der påvirker verden positivt med deres blotte tilstedeværelse, er enormt her i den nye tid, fordi sådanne mennesker er med til at løfte andre mennesker ind i den nye tid.

Jeg følger et stærkt indre kald til at bidrage til dette, og jeg tror på, verden bliver bedre, når mennesker vågner, bliver bevidste, skruer op for kærligheden og dem selv og opnår en højere bevidsthed.

Når du lever ud fra en højere bevidsthed, så:

 • er der ikke længere plads til autopiloten og 'plejer' - de to største ”syndere” i en ubevidst tilværelse - og du tager bevidst stilling til dit liv

 • mærke du dig selv tydeligt, og du formår at elske samt passe på dig selv

 • har du hul igennem til dit højere selv og højere bevidstheder omkring dig

 • tager du ansvar for dit liv, dine beslutninger og handlinger

 • manifesterer du nemt og kan nemt opnå det, du drømmer om

 • er du passionsdrevet og disciplineret

 • oplever du, at hele dit liv er i synkronicitet (fremfor blot i øjeblikke)

Verden har i høj grad brug for bevidste mennesker med en stabil og stærk kontakt til deres højere selv og hjerteenergi, som er godt på vej ind i den 5. dimension, og det er min mission i denne inkarnation at bidrage til.
HVORDAN JEG HJÆLPER DIG


Kort fortalt hjælper jeg dig til en bevidst ascension, så du opnår højere bevidsthed og kan træde ind i 5. dimension og videre til universbevidsthed, skulle du ønske det. Det gør jeg via:

 • feltåbning til universbevidsthed

 • kanalisering

 • clairvoyance (mine stærkeste klarsanser er klarviden og klarhørelse)

 • mine kompetencer inden for virksomhedskommunikation.

Vi gennemgår dig fra A til Z, så du får belyst alt det, der hæmmer dig - skyggesider, begrænsende overbevisninger, traumebindinger, uforløste tanke- og følelsesmønstre, et uhensigtsmæssigt mindset m.m. - og alt det, der i sandhed er dig - dine kerneværdier, dine kompetencer, dine drømme og passioner, din unikke gave til verden, dit livsformål.

Herefter sætter vi ind med healing, meditationer, øvelser m.m., præcis hvor du har brug for det for at øge dine vibrationer så meget som muligt.

Du kan vælge at begynde med krystalbehandleruddannelsen, hvis du gerne vil vokse som behandler og tilegne dig nogle helt fantastiske redskaber.
MINE KOMPETENCER OG VÆRKTØJER


Her ville jeg egentlig have begyndt med at oplyse min titel, men da vi alle er summen af vores erfaringer, viden og mission, er det så forbandet svært for mig at sætte en etiket på det, jeg gør, og en titel på den, jeg er.

Vi mennesker rummer jo meget mere, end en titel fornuftigt kan udtrykke. Desuden ligger det til den nye tid, at det er slut med titler, fordi de i deres natur er begrænsende.

Og ingen af os er begrænset.


Mine spirituelle kompetencer spænder over krystaller, healing, clairvoyance, kanalisering, feltåbning til universbevidsthed, kontakt til andre riger og væsener, meditation, Enneagrammet, astrologi, feng shui, psykosomatik, de universelle love, esoterisk viden, reinkarnation, ascension, DNA-aktivering, hellig geometri, symboler o.m.a.

De værktøjer, jeg bruger i mit arbejde, begrænser sig slet ikke til krystaller - alt hænger sammen. :-)

Min faglige kompetencer spænder over bl.a. virksomhedskommunikation, journalistik, jura, politik, historie, musik, skuespil, personlig træning i fitness og sidst, men absolut ikke mindst energiarbejde og den spirituelle del af verden.

Jeg arbejder indgående med menneskers kerneværdier, da disse er nøglen til den enkeltes autentiske indre og livsformål, hvilket er det afgørende grundlag for branding, som også er en af mine spidskompetencer.
HVAD ER HØJERE BEVIDSTHED


Højere bevidsthed er din spirituelle bevidsthed - din sjælsbevidsthed. Som fysisk inkarneret udvikler du din bevidsthed fra det fysiske niveau, dvs. dine sanser og vågne tilstand, gennem dine følelser videre til opmærksomhed på dine tanker, til du vækker dine højere sanser (i daglig tale dine clairvoyante evner, som udover klarsyn kan være klarhørelse, klarlugt, klarsmag, klarviden, klarfølelse m.m.). Du vil nu have en stærk intuition, og alt efter om du bruger denne aktivt, vil din bevidsthed øges. Udviklingen stopper aldrig - det kaldes også ascension, dvs. opstigning. At have en højere bevidsthed er at være vågen på alle planer, at have høje vibrationer og at være trådt ind i den nye tid. ​At opnå en højere bevidsthed og træde ind i den nye tid og energi betyder, at du har skabt balance mellem de feminine og maskuline energier ved at have modet til at udfordre dig selv på flere måder, bl.a. at: - lytte til din intuition - handle på din intuition - udleve dine kerneværdier Når du øver dig på de tre ting og bliver bedre og bedre til at mestre dem, vokser balancen mellem dine feminine og maskuline energier. I den proces vokser din selvindsigt, selvtillid og selvværd, du bryder med dogmer og ”plejer”, du bliver din egen autoritet og tager ansvar for dig selv og dit liv. At tage ansvar for dig selv betyder, at du lærer dine skyggesider at kende, og at du rummer dem, og at du kigger nysgerrigt og ærligt uden fordømmelse på dig selv. Du vil opnå en stor indre styrke og fred, og som din selvindsigt vokser, vokser din indsigt i altings sammenhæng, og du mærker, at alt og alle er forbundet. Du erkender helt ind i sjælen, at alt sker af en dybere årsag (at der er en mening med alt), og du oplever en stadig større synkronicitet i dit liv. Denne udvikling åbner samt styrker din forbindelse til din højere bevidsthed og til universet, og du løfter dig mere og mere ind i den nye tid og den 5. dimension, hvorfra du er et lys, der påvirker verden positivt med din blotte tilstedeværelse. Resultatet er, at du frit og trygt indtager din retmæssige plads i verden, hvor du skinner dit guddommelige lys og med lethed giver din gave til verden. Det er her, du lærer at slippe din superpower fri!

 
© Merise McDowall 2021

|

CVR: 39021986

 • facebook-logo1
 • instagram-logo1