Om Merise McDowall

Jeg er clairvoyant krystalmester og lystjener, og det er min passion at hjælpe dig til at udvikle din højere bevidsthed, så du træffer bevidste valg med dit hjerte, og så du skinner dit lys så stærkt, at du løfter dine omgivelser med din blotte tilstedeværelse.

 

Min passion kommer fra et oprigtigt ønske om at gøre verden til et bedre sted for alle, og dette ønske er udsprunget af min sorg og misfornøjelse over at opleve, hvor mange der er fanget i et lukket sind og lever deres liv ud fra det, de er opdraget til og ser andre gøre.

 

Alt for mange mennesker lever ”et halvt liv”, dvs. selvom de set udefra har alt, så er de inderst inde utilfredse og frustrerede. Det vidner det stigende antal stressede og deprimerede mennesker om, og det gør mig ked af det.

Jeg har nemlig været der selv og ved, hvor forfærdeligt det er, både for én selv og omgivelserne. Og når man er i den tilstand, så træffer man ikke ligefrem de bedste valg, og ens liv bliver derefter. Og verden bliver heller ikke et bedre sted at være.

 

Med andre ord: man gavner ingen ved at ”gøre som alle andre” og leve ud fra, hvad man tror, at andre forventer af én. Tværtimod.

Jeg plejer at sige, at den bedste gave, man kan give sig selv og verden, er at følge sit hjerte.

Det kræver mod, styrke og indsigt - kort sagt balance mellem de feminine og maskuline energier. Det er det, jeg hjælper dig med.

MIN DEPRESSION VISTE MIG VEJEN


Som barn og teenager var jeg ”tilpasset”. Jeg prøvede at passe mig til, så jeg ikke gjorde nogen vred eller ked af det. Jeg boede i et snævert bur af angst og turde næsten ikke bevæge mig af frygt for konsekvenserne.

Måske ikke så underligt set i bakspejlet, så begyndte jeg at lide af depression, da jeg var omkring 14 år. Hverken jeg eller min familie var dengang klar over, at det var depression; vi gik vel ud fra, at det var hormonelt betinget, så der blev ikke gjort noget ved det.

Mit liv blev mørkere og mørkere, og meningen med det forsvandt umærkeligt. Jeg følte mig som en tom og meningsløs skal og var stadig ikke klar over, at jeg var havnet i en meget svær klinisk depression.

Tvunget til at finde bare den mindste smule mening med livet (alternativet var døden) begyndte jeg at søge dybt, både i mig selv og i eksistentielle emner.

Gennem årtier søgte, læste og uddannede jeg mig, før det gik op for mig, at ægte livsglæde handler om at følge sit hjerte.

Når man er deprimeret, er hjertet dog stille, og den stilhed fører til endnu mere depression, som igen fører til et fuldstændig tyst hjerte. En ond cirkel.

Men den onde cirkel kan brydes. Med et ordentlig skud energi-”vitaminer” kan der komme lidt bevægelse i hjertet igen, og når det sker, så gælder det om at LYTTE.

Min onde cirkel blev brudt, ved at jeg udviklede bulimi og langt om længe fik hjælp. Jeg kom (som så mange andre danskere) på ”lykkepiller”, og de gjorde, at min lyst til at dø ikke var der 100 % af tiden. Jeg begyndte at ane et svagt lys for enden af den famøse tunnel.

Hen over årene havde jeg bl.a. uddannet mig til krystalhealer og journalist, og det blev krystallerne, der virkelig fik mit hjerte til at synge.

Og hele processen - altså de mange år med depression, søgen og finden - hev mig igennem de lavere emotioner og mit lavere selv, og jeg fandt frem til mit højere selv og højere bevidsthed.

Nu hjælper jeg andre med at opnå en højere bevidsthed og at lytte til deres hjerte, så de kan bryde ud af deres fængsel og skabe det liv, de drømmer om.
HVORFOR JEG VIL HJÆLPE DIG


Jeg vil bruge mit liv på at gøre verden til et bedre sted. Og jeg tror på, den bliver bedre, når mennesker vågner, bliver bevidste, skruer op for kærligheden og dem selv og opnår en højere bevidsthed:

  • Med en aktiv bevidsthed er der ikke længere plads til autopiloten og 'plejer' - de to største ”syndere” i en ubevidst tilværelse - og du begynder at tage bevidst stilling til dit liv.

  • Du vil automatisk mærke dig selv mere, og du vil ønske at passe på dig selv og elske dig selv mere og mere.

  • Du vil opleve, at der kommer ”hul igennem” til dit højere selv, og at du er godt på vej til med kærlighed og omsorg at tage ansvar for dit liv og opnå det, du drømmer om.

Verden har i høj grad brug for bevidste mennesker med en stabil og stærk kontakt til deres højere selv og hjerteenergi.

Behovet for mennesker med så høje vibrationer, at de er strålende lys, der påvirker verden positivt med deres blotte tilstedeværelse, er enormt her i den nye tid, fordi sådanne mennesker er med til at løfte andre mennesker, naturen og planeten ind i den 5. dimension.
HVORDAN JEG HJÆLPER DIG


Kort fortalt hjælper jeg dig til en højere bevidsthed.

Jeg hjælper dig til balance mellem dine feminine og maskuline energier, så du både kan drømme stort og handle på dine drømme.

Vi gennemgår dig fra A til Z, så du får belyst alt det, der hæmmer dig - skyggesider, begrænsende overbevisninger, traumebindinger, uforløste tanke- og følelsesmønstre, et uhensigtsmæssigt blueprint m.m. - og alt det, der i sandhed er dig - dine kerneværdier, dine kompetencer, dine drømme og passioner, din unikke gave til verden, dit livsformål.

Jeg hjælper dig bl.a. med at:

  • bryde ud af en fastlåst situation

  • mærke din lykke (og til enhver tid kontakte den)

  • udleve dit sande 'jeg'

  • fokusere på din drøm og passion og glemme, hvad andre synes og forventer

  • finde din rette hylde og plads her i verden OG turde tage den

  • blive fri og uafhængig

  • hjælpe andre og gøre en forskel i verden

- og resultatet er, at du lever et passioneret og lykkeligt liv ud fra dine egne kerneværdier, hvor du giver din gave til verden, trygt og kærligt, uden angst og lavt selvværd.

Din proces kan sættes i gang og udføres på forskellig vis hos mig, se mere her.
MINE KOMPETENCER OG VÆRKTØJER


Vi er alle summen af vores erfaringer og viden, derfor er det så forbandet svært for mig at sætte en etiket på det, jeg gør, og en titel på den, jeg er.

Vi mennesker rummer jo meget mere, end en titel fornuftigt kan udtrykke. Desuden ligger det til den nye tid, at det er slut med titler, fordi de i deres natur er begrænsende.

Men - vi lever jo i en fysisk samt dualistisk verden, hvor vi har behov for at kunne skelne, sortere og skabe orden. Derfor skrev jeg øverst på siden, at jeg er clairvoyant krystalmester og lystjener, for det kan de fleste, der læser med her, forholde sig til.

Min faglige kompetencer spænder over bl.a. virksomhedskommunikation, journalistik, jura, politik, historie, musik, skuespil, personlig træning i fitness og sidst, men absolut ikke mindst energiarbejde og den spirituelle del af verden.

Mine kompetencer inden for det spirituelle spænder over krystaller, healing, clairvoyance, kanalisering, kontakt til andre riger og væsener, meditation, Enneagrammet, astrologi, feng shui, psykosomatik, de universelle love, esoterisk viden, reinkarnation, ascension, DNA-aktivering, hellig geometri, symboler o.m.a.

De værktøjer, jeg bruger i mit arbejde, begrænser sig slet ikke til krystaller - alt hænger sammen. :-)

Herudover arbejder jeg indgående med menneskers kerneværdier, da disse er nøglen til den enkeltes autentiske indre og livsformål.
HVAD ER HØJERE BEVIDSTHED


At have en højere bevidsthed er at være vågen på alle planer, at have høje vibrationer og at være trådt ind i den nye tid. ​At opnå en højere bevidsthed og træde ind i den nye tid og energi (den 5. dimension) betyder, at du har skabt balance mellem de feminine og maskuline energier ved at have modet til at udfordre dig selv på flere måder, bl.a. at: - lytte til din intuition - handle på din intuition - udleve dine kerneværdier Når du øver dig på de tre ting og bliver bedre og bedre til at mestre dem, vokser balancen mellem dine feminine og maskuline energier. I den proces vokser din selvindsigt, selvtillid og selvværd, du bryder med dogmer og ”plejer”, du bliver din egen autoritet og tager ansvar for dig selv og dit liv. At tage ansvar for dig selv betyder, at du lærer dine skyggesider at kende, og at du rummer dem, og at du kigger nysgerrigt og ærligt uden fordømmelse på dig selv. Du vil opnå en stor indre styrke og fred, og som din selvindsigt vokser, vokser din indsigt i altings sammenhæng, og du mærker, at alt og alle er forbundet. Du erkender helt ind i sjælen, at alt sker af en dybere årsag (at der er en mening med alt), og du oplever en stadig større synkronicitet i dit liv. Denne udvikling åbner samt styrker din forbindelse til din højere bevidsthed og til universet, og du løfter dig mere og mere ind i den nye tid og den 5. dimension, hvorfra du er et lys, der påvirker verden positivt med din blotte tilstedeværelse. Resultatet er, at du frit og trygt indtager din retmæssige plads i verden, hvor du skinner dit guddommelige lys og med lethed giver din gave til verden.

 

Herudover er jeg stolt af at være Prana Bogasinets krystalekspert. Siden juni 2018 har jeg skrevet artikler til dette skønne magasin, som jeg varmt kan anbefale.